ابزار رایگان وبلاگ

test
test
test
test
مشاوراملاک پردیس | املاک پردیس | فروش مسکن مهرپردیس | آپارتمان پردیس | آپارتمان درپردیس
سرمایه گذاری مسکن پردیس | پردیس | سرمایه گذاری مسکن درپردیسمشاوراملاک پردیس  |  املاک پردیس  |  فروش مسکن مهرپردیس  |  آپارتمان پردیس  |  فروش آپارتمان پردیس |  قیمت آپارتمان پردیس | دفتراملاک پردیس | مشاورین املاک پردیس | زمین مسکونی پردیس

آپارتمان پردیس  ، قیمت آپارتمان پردیس  ، قیمت آپارتمان درپردیس  ، اپارتمان پردیس  ، آپارتمان درپردیس ، اپارتمان درپردیس  ، بورس آپارتمان پردیس  ، فروش آپارتمان پردیس  ، فروش آپارتمان پردیس  ، فروش آپارتمان درپردیس  ، فروش آپارتمان شهرپردیس  ، آپارتمان فروشی درپردیس  ، آپارتمان پول لازم پردیس ، فروش آپارتمان درشهرپردیس  ، خریدآپارتمان درپردیس  ، خریدآپارتمان پردیس ، پردیس فایل  ، خریدآپارتمان شهرپردیس  ، خریدوفروش آپارتمان درپردیس  ، خریدارآپارتمان پردیس  ، درپردیس  ، واگذاری آپارتمان پردیس ، شرکت ابنیه سازان پردیس  ، واگذاری آپارتمان شهرپردیس ، واگذاری آپارتمان درپردیس ، املاک پردیس ، قیمت املاک پردیس ، قیمت املاک درپردیس ، املاک درپردیس ، بورس املاک پردیس  ، فروش املاک پردیس ، فروش املاک پردیس ، فروش املاک درپردیس ، فروش املاک شهرپردیس ، فروش املاک درشهرپردیس ،خریداملاک درپردیس ،خریداملاک پردیس ، خریداملاک شهرپردیس ، خریدوفروش املاک ، ابنیه سازان پردیس ، ملک درپردیس  ، خریداراملاک پردیس ،خریداراملاک درپردیس ، واگذاری املاک شهرپردیس ، واگذاری املاک درپردیس ، دفتراملاک درپردیس ، مشاورین املاک پردیس  ، مشاوراملاک پردیس ، لیست املاک پردیس ، لیست مشاوراملاک درپردیس ، لیست مشاورین املاک درپردیس ، دفتراملاک پردیس  ، دفترمشاوراملاک پردیس ، بنگاه املاک پردیس ، بنگاه درپردیس ، بنگاه معاملات ملکی شهرپردیس ، بنگاه معاملات ملکی درپردیس ، مغازه املاک پردیس ، آژانس املاک پردیس  ، آژانس مشاوراملاک شهرپردیس  ، آژانس خریدوفروش املاک درپردیس  ، نام مشاورین املاک پردیس  ، لیست آژانس املاک پردیس ، خریداربی واسطه املاک پردیس ، خریداربی واسطه املاک درپردیس ، دفترواگذاری املاک پردیس ، شهرجدیدپردیس ، شهرستان پردیس ، شهرپردیس ، پردیس بومهن ، بومهن پردیس ، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس ، فروش آپارتمانهای شرکت سرمایه گذاری مسکن  ، فاز3پردیس  ، شرکت عمران پردیس  ، شرکت عمران شهرجدیدپردیس ، اتحادیه مشاورین املاک پردیس ، اتحادیه املاک پردیس پردیس ، ملک پردیس ، قیمت ملک پردیس ، قیمت ملک درپردیس ، ملک درپردیس ، بورس ملک پردیس ، فروش ملک پردیس  ، فروش ملک پردیس ، فروش ملک درپردیس ، فروش ملک شهرپردیس ، فروش ملک درشهرپردیس ، خریدملک درپردیس  ، خریدملک پردیس  ، خریدملک شهرپردیس  ، خریدوفروش ملک درپردیس  ، خریدارملک پردیس ، خریدارملک درپردیس ، واگذاری ملک پردیس ، واگذاری ملک شهرپردیس ، واگذاری ملک درپردیس  ، مسکن پردیس قیمت مسکن پردیس ، قیمت مسکن درپردیس  ، مسکن درپردیس ، بورس مسکن پردیس ، فروش مسکن پردیس ، فروش مسکن پردیس ، فروش مسکن درپردیس ، فروش مسکن شهرپردیس  ، فروش مسکن درشهرپردیس ،خریدمسکن درپردیس ،خریدمسکن پردیس ،خریدمسکن شهرپردیس ،خریدوفروش مسکن درپردیس  ، خریدارمسکن پردیس  ، خریدارمسکن درپردیس ، واگذاری مسکن پردیس ، واگذاری مسکن شهرپردیس  ، واگذاری مسکن درپردیس فاز1پردیس کجاست ، فاز1 پردیس  ، قیمت فاز1پردیس ، قیمت املاک سندداردرپردیس ، فروش زمین فاز1پردیس ،  زمین ویلایی فاز1پردیس  ، قیمت زمین فاز1پردیس ، املاک شخص سازدرپردیس  ، بورس املاک تعاونی سازپردیس ، بورس آپارتمان فاز1پردیس  ، فروش املاک تعاونی پردیس  ، فروش فاز1پردیس  ، آپارتمان 100متری درپردیس  ، نقشه فاز1پردیس  ، آدرس فاز1پردیس  ، خریدفاز1درپردیس  ، خریدفاز1پردیس  ، فاز1شهرپردیس  ، خریدوفروش فاز1پردیس  ، خریدارفاز1 پردیس ، خریدارفاز1درپردیس  ، خانه پردیس ، قیمت خانه پردیس ، خانه درپردیس  ،  قیمت خانه درپردیس ، بورس خانه پردیس  ، فروش خانه پردیس  ، فروش خانه پردیس  ، فروش خانه درپردیس ، فروش خانه شهرپردیس ، فروش خانه درشهرپردیس ، خریدخانه درپردیس ، خریدخانه پردیس  ، خریدخانه شهرپردیس  ، خریدوفروش خانه درپردیس  ، خریدارخانه پردیس  ، خریدارخانه درپردیس  ، واگذاری خانه پردیس  ، واگذاری خانه شهرپردیس  ، واگذاری خانه درپردیس  ، زمین پردیس  ، قیمت زمین پردیس ، قیمت زمین درپردیس  ، مزایده زمین پردیس  ، مزایده زمین درپردیس  ، زمین درپردیس  ، بورس زمین پردیس  ، فروش زمین پردیس  ، فروش زمین پردیس  ، فروش زمین درپردیس  ، فروش زمین شهرپردیس  ، فروش زمین درشهرپردیس  ، خریدزمین درپردیس  ، خریدزمین پردیس  ، خریدزمین شهرپردیس ، خریدوفروش زمین درپردیس  ، خریدارزمین پردیس  ، خریدارزمین درپردیس  ، واگذاری زمین پردیس  ، ساخت ویلا پردیس  ، ساخت و سازدرپردیس  ،  شرکت ساختمانی درپردیس  ،  انبوه سازان پردیس  ،  انبوه سازدرپردیس  ، واگذاری زمین شهرپردیس ، واگذاری زمین درپردیس ، ویلا پردیس  ، قیمت ویلاپردیس ، قیمت ویلادرپردیس  ، ویلادرپردیس  ، بورس ویلا پردیس ، فروش ویلا پردیس ، فروش ویلا پردیس  ، فروش ویلا درپردیس  ، فروش ویلا شهرپردیس  ، فروش ویلا درشهرپردیس  ، خریدویلا درپردیس  ، خریدویلاپردیس ، خریدویلاشهرپردیس  ، خریدوفروش ویلادرپردیس  ، خریدارویلا پردیس  ، خریدارویلادرپردیس  ، واگذاری ویلاپردیس  ، واگذاری ویلا شهرپردیس  ، واگذاری ویلادرپردیس ، خانه ویلایی پردیس ، قیمت خانه ویلایی مسکن ، قیمت خانه ویلایی درپردیس ، خانه ویلایی درپردیس ، بورس خانه ویلایی پردیس  ، فروش خانه ویلایی پردیس  ، فروش خانه ویلایی پردیس  ، فروش خانه ویلایی درپردیس  ، فروش خانه ویلایی شهرپردیس  ، فروش خانه ویلایی درشهرپردیس  ، خریدخانه ویلایی درپردیس  ، خریدخانه ویلایی پردیس  ، خریدخانه ویلایی شهرپردیس ، خریدوفروش خانه ویلایی درپردیس  ، خریدارخانه ویلایی پردیس  ، خریدارخانه ویلایی درپردیس  ، واگذاری خانه ویلایی پردیس  ، واگذاری خانه ویلایی شهرپردیس  ، واگذاری خانه ویلایی درپردیس ، رهن و اجاره پردیس  ، قیمت رهن و اجاره پردیس ، قیمت رهن و اجاره درپردیس ،  رهن و اجاره درپردیس  ، بورس رهن و اجاره پردیس  ، رهن واجاره ویلا شهرپردیس  ، رهن و اجاره خانه درشهرپردیس  ، رهن و اجاره مغازه درپردیس  ، رهن و اجاره آپارتمان پردیس  ، قیمت رهن و اجاره پردیس  ، بورس رهن و اجاره درپردیس  ، حدودرهن و اجاره پردیس  ، استعلام قیمت روز آپارتمان درپردیس  ،  رهن و اجاره پردیس  ، اجاره خانه پردیس  ،  رهن آپارتمان پردیس  ، حدودرهن آپارتمان درپردیس ، خانه اجاره ای پردیس ،  درپردیس،فاز4پردیس کجاست  ، فاز4پردیس  ، قیمت فاز4پردیس ، بورس آپارتمان فاز4پردیس  ، فروش زمین فاز4پردیس ، زمین ویلایی فاز4پردیس  ، زمین فاز4پردیس  ،  قیمت زمین فاز4پردیس  ، فروش فاز4پردیس  ، نقشه فاز4پردیس  ، آدرس فاز4پردیس  ، خریدفاز4درپردیس  ، خریدفاز4پردیس  ، فاز4شهرپردیس  ، خریدوفروش فاز4پردیس  ، خریدارفاز4 پردیس  ، آپارتمان دوخوابه پردیس  ، خریدارفاز4درپردیس  ، فاز2پردیس کجاست  ، فاز2پردیس  ، قیمت فاز2پردیس  ، بورس آپارتمان فاز2پردیس  ، فروش زمین فاز2پردیس  ،  قیمت زمین فاز2پردیس  ،  بورس زمین فاز2پردیس  ،  فروش فاز2پردیس  ، نقشه فاز2پردیس  ، آدرس فاز2پردیس ، خریدفاز2درپردیس  ، خریدفاز2پردیس  ، فاز2شهرپردیس  ، خریدوفروش فاز2پردیس  ، خریدارفاز2 پردیس  ، خریدارفاز2درپردیس ، تجاری پردیس ، قیمت مغازه پردیس ، تجاری درپردیس ، قیمت مغازه درپردیس ، بورس مغازه پردیس ، فروش اداری پردیس ، فروش مغازه پردیس ، فروش تجاری درپردیس ، فروش مغازه شهرپردیس ، فروش مغازه درشهرپردیس ، خریدمغازه درپردیس ، خریدتجاری پردیس ، خریدمغازه شهرپردیس ، خریدوفروش مغازه درپردیس  ، خریدارمغازه تجاری پردیس  ، خریدارمغازه درپردیس ، واگذاری اداری پردیس ، واگذاری مغازه شهرپردیس  ، واگذاری تجاری درپردیس ، فاز3پردیس کجاست  ، قیمت نهایی فاز3پردیس ، لیست قیمت فاز3پردیس ، قیمت فروش فاز3پردیس  ، آخرین قیمت فاز3پردیس ، استعلام قیمت فاز3پردیس ، فروش فاز3پردیس ، خریدارفاز3پردیس ، خریدوفروش فاز3پردیس ، فروش مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهرپردیس  ، شرایط فروش فاز3پردیس  ، مسکن مهرفاز3پردیس  ، فروش مسکن مهرفاز3پردیس  ، خریدوفروش مسکن مهرفاز3پردیس  ، فروش آپارتمان مهرفاز3 ، فروش آپارتمان مهرپردیس  ،  واگذاری مسکن مهرپردیس ، فروش و واگذاری مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهردرپردیس ، مسکن مهرشهرپردیس  ، مسکن مهرشهرجدیدپردیس  ، نقشه فاز3پردیس ، شهرسازی فاز3پردیس ،  نقشه های فاز3پردیس ، تعدادبلوکهای فاز3پردیس  ، فروش تجاری فاز3پردیس  ، واگذاری آپارتمان فاز3پردیس ، واگذاری مسکن مهرپردیس  ، خریدارمسکن مهرپردیس  ، خریدمسکن مهرپردیس  ، وام مسکن مهرپردیس ، وام مهرپردیس  ، وام بانک مسکن مهرپردیس ، وام چهاردرصدمهرپردیس ، فاز5پردیس کجاست  ، قیمت نهایی فاز5پردیس ، لیست قیمت فاز5پردیس ، قیمت فروش فاز5پردیس  ، آخرین قیمت فاز5پردیس ، استعلام قیمت فاز5پردیس  ، فروش فاز5پردیس  ، خریدارفاز5پردیس ، خریدوفروش فاز5پردیس ، فروش مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهرپردیس  ، شرایط فروش فاز5پردیس ، مسکن مهرفاز5پردیس ، فروش مسکن مهرفاز5پردیس ، خریدوفروش مسکن مهرفاز5پردیس  ، فروش آپارتمان ، مسکن مهرفاز5پردیس  ، فروش آپارتمان مهرپردیس  ، واگذاری مسکن مهرپردیس ، فروش و واگذاری مسکن مهرپردیس  ،  مسکن مهردرپردیس  ، مسکن مهرشهرپردیس  ، مسکن مهرشهرجدیدپردیس  ، نقشه فاز5پردیس ، شهرسازی فاز5پردیس  ،  نقشه های فاز5پردیس  ، تعدادبلوکهای فاز5پردیس ، فروش تجاری فاز5پردیس  ، واگذاری آپارتمان فاز5پردیس ، واگذاری مسکن مهرپردیس  ، خریدارمسکن مهرپردیس ، خریدمسکن مهرپردیس ، وام مسکن مهرپردیس  ، وام مهرپردیس ،وام بانک مسکن مهرپردیس  ، وام چهاردرصدمهرپردیس ، فاز8پردیس کجاست ، قیمت نهایی فاز8پردیس ، لیست قیمت فاز8پردیس  ، قیمت فروش فاز8پردیس  ، آخرین قیمت فاز8پردیس  ، استعلام قیمت فاز8پردیس  ، فروش فاز8پردیس  ، خریدارفاز8پردیس  ، خریدوفروش فاز8پردیس  ، فروش مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهرپردیس  ، شرایط فروش فاز8پردیس  ، مسکن مهرفاز8پردیس  ، فروش مسکن مهرفاز8پردیس  ، خریدوفروش مسکن مهرفاز8پردیس  ، فروش آپارتمان مهرفاز8 ، فروش آپارتمان مهرپردیس  ، واگذاری مسکن مهرپردیس ، فروش و واگذاری مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهردرپردیس  ، مسکن مهرشهرپردیس  ، مسکن مهرشهرجدیدپردیس  ، نقشه فاز8پردیس ، شهرسازی فاز8پردیس ،  نقشه های فاز8پردیس  ، تعدادبلوکهای فاز8پردیس  ، فروش تجاری فاز8پردیس  ، واگذاری آپارتمان فاز8پردیس ، واگذاری مسکن مهرپردیس  ، خریدارمسکن مهرپردیس ، خریدمسکن مهرپردیس ، وام مسکن مهرپردیس  ، وام مهرپردیس ،  وام بانک مسکن مهرپردیس  ، وام چهاردرصدمهرپردیس ، فاز9پردیس کجاست ، قیمت نهایی فاز9پردیس ، لیست قیمت فاز9پردیس ، قیمت فروش فاز9پردیس  ، آخرین قیمت فاز9پردیس ، استعلام قیمت فاز9پردیس  ، فروش فاز9پردیس ، خریدارفاز9پردیس ،خریدوفروش فاز9پردیس ، فروش مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهرپردیس  ، شرایط فروش فاز9پردیس ، مسکن مهرفاز9پردیس  ، فروش مسکن مهرفاز9پردیس ، خریدوفروش مسکن مهرفاز9پردیس ، فروش آپارتمان مهرفاز9 ، فروش آپارتمان مهرپردیس ، واگذاری مسکن مهرپردیس ، فروش و واگذاری مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهردرپردیس  ، مسکن مهرشهرپردیس ، مسکن مهرشهرجدیدپردیس ، نقشه فاز9پردیس ، شهرسازی پردیس ، نقشه شهرسازی پردیس ،  فاز9پردیس ،  نقشه های فاز9پردیس ، تعدادبلوکهای فاز9پردیس ، فروش تجاری فاز9پردیس  ، واگذاری آپارتمان فاز9پردیس ، واگذاری مسکن مهرپردیس  ، خریدارمسکن مهرپردیس  ، خریدمسکن مهرپردیس ، وام مسکن مهرپردیس ، وام مهرپردیس ، وام بانک مسکن مهرپردیس ، وام چهاردرصدمهرپردیس ، فاز11پردیس کجاست ، قیمت نهایی فاز11پردیس ، لیست قیمت فاز11پردیس ، قیمت فروش فاز11پردیس  ، آخرین قیمت فاز11پردیس  ، استعلام قیمت فاز11پردیس  ، فروش فاز11پردیس  ، خریدارفاز11پردیس ، خریدوفروش فاز11پردیس  ، فروش مسکن مهرپردیس  ، مسکن مهرپردیس ، شرایط فروش فاز11پردیس ، مسکن مهرفاز11پردیس ، فروش مسکن مهرفاز11پردیس  ، خریدوفروش مسکن مهرفاز11پردیس  ، فروش آپارتمان مهرفاز11، فروش آپارتمان مهرپردیس ، واگذاری مسکن مهرپردیس ، فروش و واگذاری مسکن مهرپردیس ، مسکن مهردرپردیس ، مسکن مهرشهرپردیس ، مسکن مهرشهرجدیدپردیس ، نقشه فاز11پردیس ، شهرسازی فاز11پردیس ، نقشه های فاز11پردیس  ، تعدادبلوکهای فاز11پردیس ، فروش تجاری فاز11پردیس ، واگذاری آپارتمان فاز11پردیس  ، واگذاری مسکن مهرپردیس ، خریدارمسکن مهرپردیس  ، خریدمسکن مهرپردیس  ، وام مسکن مهرپردیس ، وام مهرپردیس  ، وام بانک مسکن مهرپردیس  ، وام چهاردرصدمهرپردیس ، برج مسکونی درپردیس ، فروش آپارتمان دربرج های مسکونی پردیس ، برج های مسکن مهرپردیس ، فروش آپارتمان دربرج مسکونی پردیس ، ساخت وسازدرپردیس ، ساخت ویلادرپردیس ، مشارکت ساخت درپردیس ، مدیریت پیمان درساخت پردیس ، دریافت جوازساخت پردیس ، بازسازی آپارتمان پردیس ، بازسازی خانه پردیس ، تامین واحدمسکونی درپردیس ، ساخت مجتمع مسکونی پردیس ، مجتمع مسکونی درپردیس ، مجتمع های مسکونی خوب درپردیس ، مجتمع های مسکونی لوکس درپردیس ، ویلالوکس درپردیس ، خانه لوکس درپردیس ، خانه خوب درپردیس ، آپارتمان لوکس درپردیس ، زیباترین خانه های پردیس ، آپارتمان تراسه پردیس ، خانه حیاط دارپردیس ، خانه باحیاط پردیس ، آپارتمان بومهن ، آپارتمان دربومهن ، فروش آپارتمان دربومهن ، خریدوفروش آپارتمان بومهن ، مشاوراملاک بومهن  ، آپارتمان رودهن ، آپارتمان دررودهن ، فروش آپارتمان دررودهن ، خریدوفروش آپارتمان رودهن ، مشاوراملاک رودهن ، باغ و ویلادماوند ، فروش باغ و ویلادماوند ، زمین آبسرد ، فروش باغ وویلاآبسرد ، فروش ویلادماوند  ، فروش ویلامشاء، فروش ویلادرمشاء ، فروش ویلا دردماوند  ، خریدوفروش ویلادرمشاء ، مشاوراملاک دماوند ، مشارکت درساخت پردیس ، مشارکت ساخت پردیس  ، pardisبیوگرافی شهر پردیس
شهرهای جدید با تفکر اصولی شکل گرفته و تقریبا تمامی آنها دارای طرح جامع، تفصیلی و طرح‌های آماده‌سازی هستند. شهر پردیس هم از این قاعده مستثنا نیست.
۱- شهر پردیس در شرق استان تهران و در فاصله ۱۷ کیلومتری آزاد راه تهران – پردیس واقع شده است.
۲- شروع به کار شهر پردیس، سال ۱۳۷۲
۳- مطالعات شهرسازی شهر
* اولین طرح جامع شهر، سال ۱۳۷۴ برای جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر
* اولین طرح تفصیلی، سال ۱۳۸۳ برای جمعیتی بالغ بر ۱۶۸ هزار نفر
* آخرین طرح جامع مصوب این شهر، در سال ۱۳۸۴ برای جمعیتی بالغ بر ۲۰۲ هزار نفر به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است.
4- در حال حاضر، شهر پردیس محدوده‌ای به مساحت 4150 هکتار و حریمی به مساحت 11172 هکتار دارد.
۵- دسترسی شهر پردیس به کلان شهر تهران از طریق آزادراه تهران – پردیس و بزرگراه تهران – فیروزکوه امکان پذیر است. مطالعات طراحی مسیر مترو (قطار برقی) تهران – پردیس نیز توسط این شرکت با کنسرسیومی از شرکت مهندسین مشاور پل رود و همکاران با قراردادی بالغ بر ۸/ ۱ میلیارد تومان منعقد و طراحی آن آغاز شده است.
6- این شهر دارای 11 فاز است که حدود 9 فاز آن مسکونی – توریستی – تفریحی و 2 فاز دیگر (فازهای 6 و 7 در جنوب شریان مواصلاتی تهران – شمال) تحقیقاتی – مخابراتی- دانشگاهی است.
۷- شهر پردیس مرکز شهرستان پردیس است که از دو بخش جاجرود در غرب و بومهن در شرق شهرستان تشکیل شده است.
8- شرکت عمران شهر جدید پردیس متولی ساخت حدود 82 هزار واحد مسکونی مسکن مهر از ابتدای سال 89 در سطح شهر پردیس است که حدود 7 هزار واحد تحویل شده و مابقی پروژه که از سال 1391 آغاز شده در فازهای 5، محدوده 488 هکتاری دره بهشت (فاز 8)، بخش‌هایی از فاز 9 و دره آرا (فاز 11) در مرحله ساخت قرار دارد.
۹- جمعیت فعلی شهر حدود ۸۵ هزار نفر است و جمعیت آتی با اسکان جمعیت در افق طرح، حدود ۵۵۰ هزار نفر خواهد بود.
10- در برنامه عملیاتی این شرکت و در بودجه سال 94، بازنگری دوم طرح جامع شهر و مطالعات طرح ترافیک آن پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار دارد.

شهرستان پردیس در آذر ماه ۱۳۹۱ متشکل از بخش‌های بومهن و جاجرود (ارتقا یافته) در تابعیت استان تهران ایجاد شد. تصویب تشکیل شهرستان پردیس در جلسه هیئت دولت، بنا بر پیشنهاد وزارت کشور و استانداری تهران و در راستای سومین سفر استانی رئیس‌جمهور به تهران صورت پذیرفت. به راین اساس پردیس پانزدهمین شهرستان استان تهران شد.

http://pardis37realstate.net/wp-content/uploads/2018/04/naghshe-pardis.jpg

شهرستان پردیس با مساحت ۲۷۶ کیلومترمربع از ۵۵ آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل‌شده است. محدوده جغرافیایی این شهرستان از روستای «تلو» در «سرخه حصار» آغازشده و تا انتهای بخش بومهن ادامه دارد. مطابق تقسیمات کشوری این شهرستان دارای دو بخش (بومهن و جاجرود) بوده و از دو شهر پردیس و بومهن متشکل شده است. شهرستان ۲۰۰ هزار نفری پردیس از غرب با تهران، از شرق با شهرستان دماوند، از شمال با شهرستان شمیرانات و از جنوب با شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است. این شهرستان با آغاز اجرای طرح‌های مسکن مهر به یکی از قطب‌های اجرای این پروژه ملی در کشور و استان تهران تبدیل شد. بر اساس اعلام مسئولان امر، تا پایان سال ۹۲ جمعیت شهر پردیس از شهرستان پردیس با واگذاری واحدهای مسکونی این پروژه ملی به ۶۰۰ هزار نفر می‌رسد.
*مساحت و مشخصات جغرافیایی
مساحت حوزه ۲۱۰۰۰ هکتار، ارتفاع آن ۱۷۰۰ تا ۲۱۰۰ متر از سطح دریا و اقلیم آن سرد و خشک و در موقعیت و شکل زمین کوهستانی در محدوده حفاظت‌شده جاجرود واقع است.
ارتفاع: ۱۷۰۰ تا ۲۱۰۰ متر
شیب متوسط: ۱۰ درصد
مهم‌ترین گسل: گسل فشم – مشاء و گسل رودهن
اقلیم: سرد و خشک
متوسط بارندگی: ۲۰۰ میلی‌متر
شکل زمین: کوهستانی
*تحلیلی بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران
در رابطه با شهر جدید پردیس یک مقاله تفصیلی توسط دکتر عیسی ابراهیم‌زاده، دکتر مهدی قرخلو و مهدی شهریاری در سال ۱۳۸۶ تدوین شده است که این مقاله در سال ۱۳۸۸ در نشریه جغرافیا و توسعه شماره ۱۳ در سال ۱۳۸۸ منتشر گردید. اگرچه پس‌ازاین مقاله بارها، برنامه ریزی شهری این شهر بخصوص با بارگذاری ویژه مسکن مهر در این شهر تغییر یافت اما بررسی روند این تغییرات، طی ۶ سال گذشته نیز دارای نکات ویژه می‌باشد.
“در محل کنونی شهر جدید پردیس در سال‌های قبل از انقلاب قرار بود یک شهرک ساخته شود. این کار با ایجاد تأسیساتی در ورودی آن آغاز شد. با وقوع انقلاب عملیات ساختمانی متوقف شد و سپس وزارت مسکن و شهرسازی در محل آن اقدام به طراحی و احداث شهر جدید پردیس کرد. از نظر فضایی – کالبدی شهر پردیس عمر بالایی نداشته و کالبد آن قدمت تاریخی قابل ملاحظه‌ای ندارد (عملاً آغاز این کالبد را می‌توان سال ۱۳۷۸ فرض نمود) تا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد؛ با این وجود مطالعات نخستین برای احداث شهر جدید پردیس بانام مکان‌یابی شهر جدید پردیس از سال ۱۳۶۵ آغاز گردید. طرح نخستین در این زمینه در سال ۱۳۶۷ توسط شرکت مهندسان مشاور توسعه و عمران ارائه گردید که پس از بررسی‌های کارشناسی در سال ۱۳۶۸ در شورای عالی شهرسازی تصویب شد. بر اساس مصوبه مذکور باید بخشی از جمعیت سرریز تهران که در آن زمان بالغ‌بر سه میلیون نفر برآورده می‌شد تا سال ۱۳۹۵ به شهرهای جدید و من‌جمله شهر جدید پردیس هدایت گردد. مساحت شهر در مطالعات مقدماتی حدود ۲۰۰۰ هکتار برآورده شده بود و جمعیت‌پذیری آن حدود ۲۰۰ هزار نفر تا افق طرح لحاظ گردیده بود. که البته این پیش‌فرض‌ها بارها در دوره‌های آتی تغییر نمود.

شهر پردیس

شهر جدید پردیس بر اساس آخرین توسعه نهایی خود در شرایط تدوین مقاله مساحتی در حدود ۳۵۸ هکتار دارد. شمالی‌ترین نقطه شهر در امتداد مسیل بزرگی است که از سیارک و واصفجان شروع شده و از داخل شهر جدید پردیس می‌گذرد, این نقطه در مختصات ۳۵ درجه و ۴۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض شمالی قرار دارد. جنوبی‌ترین نقطه آن در دامنه‌های جنوبی کوه گردخیل در مختصات ۳۵ درجه و ۴۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه عرض شمالی واقع گردیده است. شرقی‌ترین نقطه شهر در بستر مسیل گل دره شمال غرب بومهن در مختصات ۵۱ درجه و ۵۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه طول شرقی قرار دارد. غربی‌ترین نقطه شهر در داخل محدوده پارک خجیر به مختصات ۵۱ درجه و ۴۳ دقیقه و ۵۵ طول شرقی قرار دارد. به‌این‌ترتیب شهر پردیس به‌صورت مستطیلی است که حداکثر ۱۲ کیلومتر درازا و ۵٫۳ کیلومتر پهنا دارد. برای محله بندی شهر پردیس از امکانات کالبدی اراضی و طرح‌های آماده‌سازی که در شش فار متفاوت ارائه‌شده استفاده گردیده, بطوریکه اراضی هر فاز به‌عنوان یک محله شهری در نظر گرفته‌شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده امکان جمعیت‌پذیری در هر یک از فازها درمجموع ۱۶۸۰۰۰ نفر پیش‌بینی‌شده که تا افق ۱۳۹۵ حاصل گردد. به‌این‌ترتیب سطح مسکونی و امکانات کالبدی شهر تا افق مذکور تکمیل می‌گردد؛ و به دنبال آن مازاد جمعیتی شهر که وابسته به رشد طبیعی جمعیت خواهد بود؛ در سطح مسکونی نوسازی و بازسازی‌شده سکنا می‌گزینند و یا در افزایش تراکم ساختمانی در برخی قطعات جای خواهند گرفت (البته درمجموع شهر پردیس شامل هشت فاز می‌باشد. که فاز شش و هشت آن مسکونی نمی‌باشد. لذا محلات شهری شامل شش فاز است که به‌تدریج تکمیل خواهند شد).
پردیس
سطح کل اراضی هر محله از بیشترین سطح با ۳۹۸ هکتار در فاز ۴ تا کمترین سطح با ۱۴۶ هکتار فاز ۵ در نوسان است. بیشترین تراکم خالص, معادل ۳۸۶٫۶ نفر در هکتار در سطوح مسکونی فاز ۲, کمترین آن ۲۵۵٫۷ نفر در هکتار در اراضی فاز ۵ در طرح جامع این شهر پیشنهادشده است.
واقعیت‌های موجود گرایش به مهاجرت و اسکان در شهر پردیس به‌ویژه در سال‌های اخیر و بعد از سرشماری ۱۳۷۵ نمایان می‌شود. همزمان با ایجاد محدودیت در تراکم ساخت‌وساز در شهر تهران که از آغاز سال ۱۳۸۱ شروع شد؛ استقبال سکونت در شهر جدید پردیس تا حدودی افزایش‌یافته است. اقدامات رسمی در جهت ایجاد شهرداری پردیس نیز برافزایش جاذبه و گرایش‌های مذکور افزوده است که آثار آن در گرانی قیمت زمین و مسکن در شهر جدید پردیس انعکاس یافته است. در سرشماری عمومی نفوس مسکن سال ۱۳۷۵ در محدوده شهر پردیس خانوار و جمعیتی گزارش نشده است. ولی مطالعات کالبدی و آمار ثبت شده دفتر واگذاری زمین و مجوز ساخت سازمان عمران تا تابستان ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که در محدوده‌های مختلف و محلات شهر جدید پردیس حدود ۱۳۴۰۰ خانوار شامل ۵۲۰۰۰ نفر سکونت دارند. این در حالی است که در فرودین ۱۳۸۲ جمعیت ساکن در پردیس ۱۵۴۰۰ نفر بوده است. به‌عبارت‌دیگر ظرف مدت یک سال و نیم فاصله دو مقطع مذکور ۳۶۶۰۰ به این شهر انتقال‌یافته و در واحدهای مسکونی موجود اقامت گزیده‌اند.”
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد؛ شهرستان پردیس به مرکزیت شهر جدید پردیس از ترکیب بخش‌های بومهن و جاجرود در تابعیت استان تهران ایجاد می‌شود.
همچنین بخش بومهن به مرکزیت شهر بومهن از ترکیب دهستان‌های گلخندان و کرشت در تابعیت شهرستان تهران و بخش جاجرود به مرکزیت روستای خسروآباد از ترکیب دهستان‌های جاجرود و سعید آباد در تابعیت شهرستان تهران ایجاد می‌شود.
*تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان تهران
تصویب‌نامه تقسیمات کشوری شهرستان پردیس در استان تهران به شرح ذیل است:
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۱۱۳/۴۲/۴/۱ مورخ ۵/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود:
الف ـ دهستان گلخندان به مرکزیت روستای گلخندان قدیم مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تهران در استان تهران ایجاد می گردد:
۱ـ سیاه بند ۲ـ شهرآباد ۳ـ طاهرآباد ۴ـ گلخندان قدیم ۵ ـ گلخندان جدید ۶ ـ زردستان ۷ ـ گل دره ۸ ـ کردنبرد.
ب ـ دهستان کرشت به مرکزیت روستای کرشت مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تهران ایجاد می‌گردد:
۱ـ واصف جان ۲ـ کرشت ۳ـ اصطلک پایین ۴ـ سیاه سنگ جدید ۵ ـ باغ کمش ۷ـ پلنگ آواز جدید ۸ـ اصطلک بالا ۹ـ تماشا ۱۰ـ آب انجیرک.
ج ـ دهستان جاجرود به مرکزیت روستای خسروآباد شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تهران ایجاد می گردد:
۱ـ کمرد ۲ـ شمس آباد ۳ ـ خسروآباد ۴ـ عباس آباد کاظم پورامری ۵ ـ باغک ۶ ـ منوچهرآباد ۷ـ نصرت آباد.
دـ دهستان سعیدآباد به مرکزیت روستای سعیدآباد جاجرود شامل مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان تهران ایجاد می گردد:
۱ـ سعیدآباد جاجرود ۲ـ چشمه هاشم خانی ۳ـ تخت چنار ۴ـ خجیر ۵ ـ ترقیان ۶ ـ کاچیلو ۷ـ مامالو آفتاب رو ۸ـ مامالونسارو.
هـ ـ مرکز دهستان سیاهرود از شهر بومهن به روستای تلوبالا انتقال می یابد.
و ـ بخش بومهن به مرکزیت شهر بومهن از ترکیب دهستانهای گلخندان و کرشت در تابعیت شهرستان تهران ایجاد می گردد.
زـ بخش جاجرود به مرکزیت روستای خسروآباد از ترکیب دهستانهای جاجرود و سعیدآباد در تابعیت شهرستان تهران ایجاد می گردد.
ح ـ شهرستان پردیس به مرکزیت شهر جدید پردیس از ترکیب بخش های بومهن و جاجرود در تابعیت استان تهران ایجاد می گردد.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی


شهر جدید پردیس کجاست؟/جاذبه‌های پردیس برای اقامت دائمی چیست؟

شهر جدید پردیس در 17 کیلومتری شرق تهران در مسیر جاده هراز واقع گردیده است. ‌پردیس از شمال به سلسله جبال البرز،‌ از غرب به منطقه جاجرود، از جنوب به روستای کرشت، ‌سیاه سنگ و طاهر آباد و از شرق به بومهن محدود می‌گردد.

اطلاعات کلی که برای زندگی در پردیس احتیاج دارید :

مکان یابی شهر جدید پردیس در منطقه شهری تهران باتوجه به شرایط طبیعی منطقه و اهداف دولت انجام شده که باعنایت به موقعیت حساس شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس این گزارش نقش شهر جدید پردیس در ناحیه شرقی منطقه شهری تهران از نظر جذب جمعیت حایز اهمیت است. این شهر با برنامه ریزی توانسته نقش مهمی در این زمینه ایفا نماید.

شهر جدید پردیس با قابلیت‌های گردشگری – توریستی و سیاحتی، موقعیت خاص طبیعی ، ارتفاعات ،‌ آب و هوای مطبوع و جاذبه‌های طبیعی، شیب و پوشش گیاهی مناسب با چشمه‌سارهای جاری در جای جای طبیعت و در چهارفصل سال چشم‌انداز زیبایی دارد از جمله منطقه آبشار کمرد، منطقه جوزک، منطقه واصفجان منطقه پیست آبعلی، دریاچه سدلار و منطقه لار، دریاچه تار، و بسیاری از مکان‌های دیدنی و تاریخی که با نزدیکی به شهرستان دماوند، می‌تواند اوقات فراغتی سالم و به یادماندنی در ذهن توریستها، گردشگران و مسافران را به وجود بیاورد.

همچنین در حال حاضر با توجه به آخرین مصوبات، ‌این شهر دارای حدود 3600 هکتار وسعت و شامل 9 فاز که 6 فاز آن مسکونی و سه فاز دیگر تحقیقاتی،‌صنعتی‌ و توریستی است.

امکاناتی همچون مراکز متعدد تجاری، آتش‌نشانی، اورژانس، پلیس انتظامی، راهنمایی و رانندگی و…. هم اکنون در این شهر مشغول فعالیت هستند و پارک فناوری پردیس به عنوان مهم‌ترین و اولین پارک فناوری بین‌المللی ایران در مجاورت این شهر است.

از جمله طرح‌های در دست احداث این شهر می‌توان به پروژه مترو اشاره نمود که ‌آینده ای روشن را برای پردیس رقم خواهد زد.در طرح جامع جدید حدود 740 هکتار از اراضی شهر در ناحیه جنوب غرب تحت عنوان دره بهشت و کاربری توریستی- تفریحی تعریف گردیده است که در صورت تحقق پروژه نقطه عطفی در شکوفایی منطقه است و کاربرهای توریستی،‌ تفریحی،‌ تحقیقاتی و پژوهشی که سطوح عمده ای از طرح جامع شهر را شامل می‌شود،‌ صفت بارز و مشخص این شهر می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های پردیس آزادراه تهران- پردیس است ، که با بهره‌برداری از این آزادراه حلقه ارتباطی از شرق تهران به استان‌های شمالی و شمال شرق تسهیل شده و فاصله شهر جدید پردیس با تهران را از25 کیلومتر به 17 کیلومتر کاهش داده است. همچنین اجرای خط لوله انتقال آب جهت تامین آب پردیس از پروژه‌های مهم و اساسی شهر جدید پردیس به شمار می‌آید.

 

برای زندگی در پردیس اینجا را کلیک کنید

درباره شرکت‌عمران شهر پردیس

 

نوع و زمینه فعالیت:

شرکت عمران تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه کشی تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمان های لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینه های تامین شده و یا از طریق خریداری، تملک، اجاره و صلح حقوق بر اساس آیین نامه های مصوب مجمع عمومی و همچنین تهیه و اجرای طرح های سیویل، تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره . اجرای طرح مسکن مهر به دستور ریاست محترم جمهوری . حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید

 

سایت شرکت عمران شهر جدید پردیس

وقتی بحث خرید خانه می شود هر شخص بر سر دوراهی خریدن یا نخرید ن گیر می کند برای همین تصمیم گرفتم تا دلایل و مواقعی که باید خرید کنید و همچنین مواقعی که نباید را برای شما بنویسم

1-مواقعی که باید خرید کنید

1-1) امنیت شغلی

زمانی که در شغل خود امنیت دارید و قرار نیست از طرف محل کار خود شما را به شهر یا استان دیگجری بفرستند در این زمان هرچقدر بیشتر در اجاره نشینی بمانید بیشتر پول خود را دور ریخته اید

1-2) ثبات

همه به مرحله ای از زندگی خود می رسند که به دنبال ثبات و آرامش هستند در این مرحله درست ترین کار ممکن این است که برای خود خانه ای بخرید تا ثبات بیشتری بیابید

1-3) کاملا آماده هستید

زمانی که از نظر روحی و مالی به حدی میرسید که کاملا آماده برای یکجا بودن برای مابقی عمر خود هستید این زمان کاملا مناسب برای خرید خانه است .

2-مواقعی نباید بفکر خرید خانه باشید

2-1) فشار برای خرید از طرف دیگران

وقتی به سن خاصی میرسید و یا دارای خانواده خود می شوید، آشنایان و اطرافیان برای خرید خانه تشکیل زندگی مستقل خود به شما فشار می آورند درست در این موقع است که شما باید اول ببنید برای خرید خانه آماده هستید و تا زمانی که احساس می کردی آماده نیستید باید فعلا از خرید خانه دست بکشید

2-2) قرار است جا به جا شوید

اگر میدانید که از طرف کارتان قرار است شما را به شهر یا استان دیگری منتقل کنند بهتر است فعلا خانه نخرید حتی اگر است که انتقال شما بعد از 2 یا 3 سال باشد یک گفته است که : خانه نخرید مگر قرار است بیشتر از 5 سال در یکجا زندگی کنید.

2-3) بدهی

اگر بدهی زیادی دارید بهتر است اول تلاش کنید بدهی های خود را صاف کنید تا بعدا کمرتان زیر قسط های خانه و بدهی هایتان نشکند

2-4) پول تعمیرات و ایجاد تغییرات در داخل خانه

اگر دارید با قرض و وام به زور پول خرید خانه را جور میکنید و بعد از خرید خانه کاملا خالی می شوید پیشنهاد می شود که فعلا دست نگه دارید چون خانه که می خرید تازه خرج های اصلی برای درست کردن داخل خانه شروع میشود پس تلاش کنید تا زمانی که پول کافی برای خرید و ایجاد تغییرات داخلی را داشته باشید

برای دریافت مشاوره از ما بر روی لینک کلیک کنید

برای مشاهده املاک بر روی لینک کلیک کنید

برای دیدن دیگر مقاله ها بر روی لینک کلیک کنید

*هزینه‌های آپارتمان نشینی

هر کس آپارتمانی را خریداری می‌کند به نسبت‌مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان‌روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می‌شود.

امتناع از پرداخت هزینه

در صورت امتناع مالک یا استفاده‌کننده از پرداخت‌ سهم خود از هزینه‌های مشترک‌ از سوی مدیر یا هیئت مدیران‌ وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

هر مالک یا استفاده‌کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران می‌توانند به‌ تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برِق، گاز و غیره به وی خودداری‌ کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده همزمان اقدام به تصفیه‌حساب نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده‌ اجراییه صادر خواهد کرد.

شکایت قضایی

در صورتی که عدم ارایه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی‌شکایت کنند. دادگاه‌ها موظف‌اند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به‌ مجموع ارایه می‌شود، محروم کنند و تا 2 برابر مبلغ بدهی به نفع‌ مجموعه جریمه کنند.

استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه‌های معوِق واحد مربوطه بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

مجازات بی تفاوت‌ها 

در صورتی که مالک یا استفاده‌ کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های‌ مشترک شود علاوه بر سایر پرداختی‌ها مکلف به‌ پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

برای دیدن از دیگر مقالات سایت بر روی لینک کلیک کنید

در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ آپارتمان و انباری از اجزای جدایی‎ناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می‌آیند؛ اما در موارد زیادی با توافق طرف‌های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی‌شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «پارکینگ آپارتمان» را بررسی کنیم.

در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی‎ناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می‌آیند اما در موارد زیادی با توافق طرف‌های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی‌شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.

قسمت‌های مختلف ساختمان را بشناسید

یادتان باشد که قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: اول قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیت‎اش مشخص می‌شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در ماده 1 آمده است: «قسمت‌هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد».

در واقع قسمت‌های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات ماندن پارکینگ و انباری و … است که متراژ و جزییات آن نیز دقیق در سند مالکیت ذکر شده است.

در بخش دوم قسمت‌هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می‌نامند. طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک آپارتمان، قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک، اختصاص به یک یا چند نفر از مالکان ندارد، از قسمت‌های مشترک آپارتمان است. بر این اساس قسمت‌های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ‌های اضافه‌ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیات و پشت بام را در بر می‌گیرد.

فروشنده باید به قول خود عمل کند

اگر خانه‌ای را خریده‌اید و در سند عادی یا همان مبایعه‌نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می‌کند و خانه‌ای بدون پارکینگ به شما تحویل می‌دهد، اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می‌توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.

برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارایه خدماتی که در سند قید شده است، می‌کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش‌بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه‌ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه‌ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می‌گیرد کم یا زیاد می‌شود.

پارکینگ مال کیست؟

بسیار پیش می‌آید که در زمان خرید آپارتمانی، متوجه می‌شوید واحدی که قصد خریدش را دارید، پارکینگ ندارد. شاید از خود می‌پرسید که چطور می‌شود واحدی پارکینگ نداشته باشد یا در اصل، پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم می‌شود؟

در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می‌شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می‌آید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است.

به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها شناخته شده است، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند.

باید جلوی دعوا را گرفت

فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند.

در این وضعیت، هر کدام از واحدها می‌توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می‌خواهند بگذارند، بدون این که کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند. یادتان باشد که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان، می‌توانند محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.

همیشه توافق کارساز نیست

شاید آپارتمان شما هم از آن دسته ساختمان‌هایی است که پارکینگ آن با رأی ساکنان تقسیم شده است. در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید که، حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمی‌توان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند. طبق ماده 10 قانون مدنی، اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان، با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما فراموش نکنید که نحوه شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود.

روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاک‌گذاری را شروع می‌کنند و بعد از آن، از پایین‌ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام می‌دهند. در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

حق رفت و آمد از پارکینگ

اگر با همسایه‌تان سر حق عبور و مرور در پارکینگ یا مسائل این‌چنینی به مشکل برخورده‌اید، بهتر است بدانید که رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با این‌که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با این‌که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند. اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایه‌ها که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند. البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد.

در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیات خلوت راه داشته باشد و در آن ترددی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزو مشاعات است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

درباره پارکینگ مزاحم! بدانید

حتما شما هم اصطلاح پارکینگ مزاحم را شنیده‌اید. از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند

ناگفته نماند که قیمت این نوع پارکینگ از باقی پارکینگ‌ها کمتر است. نام این پارکینگ به این علت مزاحم است با این که شخص، صاحب پارکینگ می‌شود، اما مزاحمت هم ایجاد می‌کند. نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است.

در غیر این صورت، شهرداری و اداره ثبت بر اساس اولین و آخرین قرارداد خریدارها، پارکینگ را تقسیم می‌کنند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده می‌شود که آخرین قرارداد را دارد.

پارک بدون اجازه، ممنوع!

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب پارکینگ باشد، پس از این‌که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند. اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، اذن داده باشد، نمی‌تواند چنین ادعایی کند. اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، ماشین خود را پارک کند و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش «تصرف عدوانی» است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد.

 

منبع : سایت تابناک

برای مطالعه دیگر مقالات سایت برروی لینک کلیک کنید

کاشانه یا اپارتمان طبق تعریفی که در قانون آپارتمان‌نشینی از آن شده‌است، عبارتست از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که کارکرد مسکونی یا تجاری دارد.

نوع ها

در ایالات متحده آمریکا، اپارتمان‌ها به‌طور معمول در یکی از چهار طبقه دارایی قرار دارند که با درجه‌بندی مشخص شده‌است. این نمرات برای کمک به سرمایه‌گذاران و کارگزاران املاک و مستغلات به زبان مشترک استفاده می‌شوند تا بتوانند ویژگی‌ها و وضعیت اموال را به‌سرعت درک کنند. آنها به شرح زیر هستند:

 1. اپارتمان‌های کلاس A واحد لوکس است. آنها معمولاً کمتر از ۱۰ سال دارند و بیشتر آپارتمان‌هایی جدید و با نوع آپارتمانی هستند. متوسط ​​اجاره در آنها بالا است و معمولاً در مناطق جغرافیایی خوب و مناسبی هستند.
 2. اپارتمان‌های کلاس B می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۵ سال ساخت باشد. آنها به‌طور کلی خوب نگهداری می‌شوند.
 3. اپارتمان‌های کلاس C طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته ساخته شد. آنها به‌طور کلی دارنده مستاجران کم درآمد هستند و اجاره‌ها کمتر از بازار است. بسیاری از مستاجران برنامه‌ای برای خرید خانه ندارند؛ از سوی دیگر، برخی از مستاجرین آنها در ابتدای زندگی و کار خود هستند و احتمالاً در حال افزایش درآمد خود هستند تا به‌خانه‌های بهتری بروند.
 4. کلاس D آپارتمان‌ها، بخش معروف به «یارانه دولتی» برای مستاجران. آنها معمولاً در مناطق اجتماعی و اقتصادی سطح پایین قرار دارند.

هزینه اپارتمان

مالکین اپارتمان‌ها باید هزینه‌های مشترک و مستمری را که برای بخش‌های مشترک ساختمان ضروری است، مانند آب، برق، گازوییل، گاز و غیره پرداخت نمایند. هزینه‌های قابل پرداخت یا بستگی به مساحت ارتباطی ندارند مانند هزینه تأسیسات، سرایدار، دربان، دستمزد هیئت مدیره و غیره.

پرداخت هزینه اپارتمان توسط مالک یا مستأجر آن، بستگی به قرار داد تنظیم شده بین آنها دارد. چنانچه مالک طبق قرار داد از پرداخت هزینه خودداری نماید، مستأجر می‌تواند آن را از اجاره بها کسر کند. چنانچه مستأجر از پرداخت هزینه خودداری نماید، هیئت مدیره حق دارد برای دریافت آن به مالک مراجعه کند.

هیئت مدیره نیز می‌تواند برای تأمین هزینه مبلغی را از صاحبان آپارتمان‌ها بعنوان تنخواه گردان دریافت نماید.

مدیریت

مدیر آپارتمان مسئول حفظ و اداره ساختمان می‌باشد و تصمیم‌های مجمع عمومی را به اجرا درمی‌آورد. او وظیفه دارد چنانچه تعداد واحدها بیش از ۱۰ آپارتمان باشد نسبت به انتخاب یک دربان برای مجموعه اقدام کند.

مشترک (محل و بخش‌ها)

قسمت‌هایی از آپارتمان است که همه مالکین حق استفاده از آن را دارند که شامل این مکان‌ها می‌باشد:

 • زمین زیر بنا
 • تأسیسات قسمت‌های مشترک
 • انبار عمومی ساختمان
 • اتاق سرایدار
 • آسانسور
 • تأسیسات مربوط به راه‌پله
 • وسایل تأمین کننده روشنایی
 • وسایل ایمنی
 • نمای خارجی ساختمان و محوطه ساختمان
 • باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارند
 • پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی

منابع

 1. پرش به بالا «کاشانه» [عمومی] هم‌ارزِ «آپارتمان» (به فرانسویappartement)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، «فارسی (ا-ر)»، در (۱۳۷۶-۱۳۸۵)، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۷-۱ (ذیل سرواژهٔ کاشانه)
 2. پرش به بالا «بایدها و نبایدهای آپارتمان نشینی». مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی. بازبینی‌شده در ۲۵ مرداد ۱۳۹۰.
 3. پرش به بالا Khakandaz. «آپارتمان چیست».
 4. دیگر مقالات سایت


نکاتی درباره آپارتمان نشینی / سروصدای مهمان تا چه ساعتی مجاز است؟ هزینه ها با کیست؟

 

جامعه > مشکلات مردم – زندگی جمعی در یک مجتمع مسکونی که به آپارتمانهای کوچک تقسیم شده، نیاز به مراعات حال بقیه ساکنان دارد. توجه به مرامنامه آپارتمان نشینی بخشی از مشکلات احتمالی بین ساکنان یک مجتمع مسکونی را کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رشد زندگی شهری، افزایش قیمت مسکن، بالارفتن فناوری ساخت و ساز و مسایلی از این دست، باعث افزایش زندگی در فضاهای کوچکی به نام آپارتمان شده است. فضاهایی که بعضا باعث می شود تعداد زیادی از خانوارها در یک ساختمان یا مجتمع مسکونی، زندگی کنند.
همزیستی مسالمت آمیز این اشخاص با همدیگر، با وجود تصویب قوانینی مانند قانون مالکیت آپارتمان و آیین نامه اجرایی مربوط به آن، نیاز به رعایت حال سایر ساکنان دارد. به همین خاطر، مرامنامه ای به عنوان مرامنامه سکونت در آپارتمان تهیه شده که اجرای آن علاوه بر اجرای سایر قوانین مربوطه، برای ساکنان یک مجتمع، از لحاظ اخلاقی الزام آور است.
در همین راستا، یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که خود را “طاهری” معرفی کرده از ما خواسته است درباره قوانین مربوط به آپارتمان نشینی مطالبی منتشر کنیم. او در کامنت خود نوشته: سلام لطفا قوانین آپارتمان نشینی و حدود اختیاراتی که می توان تغییراتی در واحد شخصی داد را بیان کنید و اگر ممکن است مقالاتی در این رابطه بنویسید با تشکر فراوان

به همین جهت، نگاهی به مرامنامه زندگی در آپارتمان داریم که بازگویی آنها برای ساکنان مجتمع های مسکونی، کمک به ایجاد فرهنگ زندگی مسالمت آمیز در محیطهای آپارتمانی دارد:

چهاردیواری اختیاری مشروط
درست است که هر کس اختیار واحد آپارتمانی خود را دارد و به قول معروف، چهاردیواری اختیاری است؛ ولی برای حفظ آرامش خود و دیگران می‌توانید نکاتی را رعایت کنید که به ایجاد فضای آرام‌تر و تنش کمتر در ساختمان شما بینجامد:
۱- ایجاد سروصدای نامتعارف و غیر معمول از ساعت یک تا چهار بعد از ظهر و از ساعت یازده شب تا نه صبح فردا ممنوع است. صدای رادیو و تلویزیون و موسیقی نیز در این ساعات فقط باید در قسمت اختصاصی شنیده شود.
۲- انجام هرگونه فعالیت ساختمانی که ایجاد صدا می‌کند باید با هماهنگی مدیر ساختمان و بین ساعت ۸. ۳۰ تا ۱۳. ۳۰ دقیقه و ۱۵. ۳۰ تا ۱۸. ۳۰ روزهای غیر تعطیل باشد.
۳- در مواردی که کف ساختمان سرامیک یا سنگ است پیشنهاد می‌شود که ۷۵ درصد آن با موکت پوشانده شود.
۴- سر و صدای مهمان حداکثر تا ساعت ۲۴ مجاز است. مراسم بدرقه مهمان هم به جای راه‌پله و آسانسور در واحد آپارتمانی باید انجام شود.
۵- تغییر در نمای ساختمان و سردر و بالکن اختصاصی باید با اجازه اکثریت مالکان باشد.
۶- تعمیرات ساختمان که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می‌شود، مجاز نیست.
۷- ساکنان هر واحد مسئول جبران خسارت ناشی از گرفتگی فاضلاب و… هستند. همچنین کولر و بند لباس که از بالکن بیرون بزند، مجاز نیست، مگر با اجازه کتبی مدیریت مجتمع.
۸- پارک وسایل نقلیه در بخش‌های مشخص شده مجاز است و مهمان نمی‌تواند وسیله نقلیه خود را داخل پارکینگ بگذارد.
۹- در ساختمان‌هایی که نگهبان ندارد در ورودی باید شب‌ها قفل شود.
اگر کسی تعهدات خود در محیط ساختمان را انجام ندهد، هر هزینه‌ای که مدیر یا هیأت مدیره متحمل می‌شود باید شخص متخلف بپردازد.
رعایت نکات گفته شده به ارتقای فرهنگ آپارتمان‌نشینی می‌انجامد و محیطی توأم با آرامش را برای زندگی فراهم می‌سازد. با این حساب فرهنگ آپارتمان‌نشینی یک مقوله پیچیده نیست کافی است که از باید‌ها و نبایدهایی که قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه آن برای زندگی آپارتمان‌نشینی پیش‌بینی کرده است، اطلاع داشته باشیم و آن‌ها را رعایت کنیم. قانون تکلیف خیلی از موارد را مشخص کرده است علاوه بر این در مواردی که قانون ساکت است با معیار اخلاق باید شرایط را بسنجیم و به جای ترجیح نفع شخصی بر منافع عمومی، منافع عمومی را ارجح بدانیم.

منبع : سایت خبر آنلاین

برای خواندن تمام مقالات سایت از طریق اینجا اقدام فرمایید


 
برگه‌ها
بایگانی
تقویم
فروردین 1397
ش ی د س چ پ ج
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
آمار
بازدیدکنندگان : 40097